Z dzieła Diadocha z Fotyki, „O doskonałości duchowej”, fragment o celu życia człowieka:Go to top